Kohdekäynti

Pihasuunnittelu alkaa kohdekäynnillä, jonka aikana tutustun suunniteltavaan alueeseen. Käymme läpi toiveet pihan muutoksen suhteen ja annan alustavia ratkaisuvaihtoehtoja eri alueille. Kohdekäynnin aikana suoritan suunnittelua varten tarvittavat mittaukset ja valokuvaan alueen. Esittelen myös suunnitelmien eri tasoja ja keskustelemme pihan rakentamiseen liittyvistä asioista. Käynti kestää tavallisesti noin kaksi tuntia. Kohdekäynnin jälkeen lähetän kirjallisen tarjouksen suunnittelutyöstä. Kohdekäynti laskutetaan käynnin jälkeen erikseen ja se ei sisälly itse suunnitelman kustannuksiin. Kohdekäynti toimii myös konsultointikäyntinä, jos varsinaista pihasuunnitelmaa ei välttämättä tarvita.

Luonnossuunnitelma

Pihasuunnitelman ensimmäinen vaihe eli luonnossuunnitelma on mittakaavaan piirretty suunnitelma, josta käyvät ilmi pihan toiminnot, rakenteet, kasvillisuus sekä esimerkiksi pihavalaistus. Suunnitelmassa on mukana myös havainnollistavia valokuvia eri alueille tulevasta kasvillisuudesta, materiaaleista ja rakennetyypeistä. Luonnossuunnitelma voi monesti olla riittävä, jos piha halutaan toteuttaa itse.

Luonnoksen hinta riippuu kohteen laajuudesta, tontin haastavuudesta, suunnitelman sisällöstä ja suunniteltavien asioiden määrästä. Ota yhteyttä, niin voin antaa alustavan hinta-arvion tarkemmilla lähtötiedoilla.

Toteutussuunnitelma

Toteutussuunnitelma piirretään hyväksytyn luonnossuunnitelman pohjalta. Toteutussuunnitelmaan on lisätty tarkka istutussuunnitelma sekä listaus käytettävistä materiaaleista ja niiden menekeistä. Tarvittavat mitat ja korkeudet on kirjattu suunnitelmaan ja lisäksi mukana ovat työvaihekohtaiset työohjeet. Toteutussuunnitelman avulla urakoitsijan on helppo laskea tarjous pihan rakentamisesta, jos rakentaminen halutaan ulkoistaa kokonaan tai osittain. Olen saanut eri urakoitsijoilta runsaasti positiivistä palautetta toteutussuunnitelmien tarkkuudesta ja mittojen ja menekkien paikkansapitävyydestä.

Toteutussuunnitelman hinta riippuu luonnossuunnitelman hinnasta.